Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, pok. 033, 15-351 Białystok