- Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Politechniki Białostockiej

- Kodeks Pracy

- Ustawa o Związkach Zawodowych

- Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

- Ustawa o Szkolnictwie Wyższym

- Ustawa o Tytułach i Stopniach Naukowych

- Statut Politechniki Białostockiej