Rok 2013

- Zasady podwyżki wynagrodzeń w Politechnice Białostockiej w latach 2013-2014

- Pismo związkowe do JM Rektora PB z dnia 9 lipca 2013

- OdpowiedŸ JM Rektora PB z dnia 10 lipca 2013 (strona 1)
- OdpowiedŸ JM Rektora PB z dnia 10 lipca 2013 (strona 2)

- Informacja podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego o wdrożeniu I etapu poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych

- Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży - Podkomisji Stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego

- Pismo związkowe do JM Rektora PB z dnia 12 lipca 2013

Rok 2011

- Stanowisko Komisji Zakładowej w zmian w Statucie PB (jesień 2011)

- Stanowisko Komisji Zakładowej w sprawie regulacji płac w PB