- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność

- Region Podlaski NSZZ Solidarność