ORGANIZACJA ZAKŁADOWA
PRZEWODNICZĄCY: Paweł Myszkowski
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Janusz Suchocki
SEKRETARZ KZ: Joanna Godlewska
CZŁONKOWIE KZ: Stanisław Piątkowski
Jolanta Niedzielko
Jerzy Ickiewicz
Agnieszka Jancewicz
Beata Wojniusz
Joanna Wiśniewska
STRUKTURA ZWIĄZKU
KOŁO PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Jolanta Niedzielko
KOŁO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI Beata Wojniusz
KOŁO PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI Joanna Wiśniewska
KOŁO EMERYTÓW Jerzy Ickiewicz
KOMISJA REWIZYJNA 1. Czesław Kietliński
2. Elżbieta Mickiewicz
3. Wiesław Sarosiek